Consiliul local

 

 

Consiliul Local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, are urmatoarea componenta:

 • TICOSCHI DANIEL-MARIUS – PNL
 • DRAGU DUMITRU – PNL
 • LEANCU CONSTANTIN – “încetat de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local”
 • MANEA RADU-RAZVAN – PSD
 • NEGRU MADALINA – CANDIDAT INDEPENDENT
 • OPREA OLIVER – PNL
 • POTLOG DOINA – PNL
 • SAVIN MARIAN-CONSTANTIN – “încetat de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local”
 • STEFAN MARIA – PSD
 • VIZIREANU MIRCEL – PNL
 • MUNTEANU DUMITRU-MARIAN – “încetat de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local”
 • TICOSCHI DANIEL-MARIUS – PNL

COMISIA Nr.1 – pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura
1. Ticoschi Daniel-Marius – presedinte
2. Munteanu Dumitru-Marian – secretar – “încetat de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local”
3. Dragu Dumitru – membru
4. Stefan Maria – membru
5. Potlog Doina – membru

COMISIA Nr.2 – pentru munca si protectie sociala, juridica si de disciplina, protectia mediului si turism
1. Leancu Constantin – presedinte – “încetat de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local”
2. Savin Marian-Constantin – secretar – “încetat de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local”
3. Oprea Oliver – membru

COMISIA Nr.3 – pentru activitati social-culturale, culte, protectia copiilor, tineret si sport, invatamant, sanatate si familie
1. Manea Radu-Razvan – presedinte
2. Negru Madalina – secretar
3. Vizireanu Mircel – membru

 

ORGANIGRAMA – 2017