Angajare


 • Anunt Nr. 3804/28.07.2016 – Primaria Comunei Tirgusor organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant, pe perioada nedeterminata,pentru functia publica
 • Anunt – Primaria Comunei Tirgusor organizeaza examen in data de 25-26 aprilie, ora 10,00, in vederea promovarii in grad profesional a functionarilor publici,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul Primariei comunei Tirgusor,judetul Constanta
 • Anunt – Primaria Comunei Tirgusor – organizeaza examen in data de 09-10 august, ora 10,00 in vederea promovarii in grad profesional a functionarilor publici republicata cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul Primariei comunei Tirgusor,judetul Constanta
 • Anunt Concurs – Functionar public
 • Anunt nr. 3430/04.07.2018
 • Rezultatele selectarii dosarelor – de inscriere la concursul/examenul organizat pentru ocuparea functiilor contractuale de sef serviciu si 2 muncitori [….]
 • Anunt – privind candidatii declarati “admisi” pentru proba interviu in urma sustinerii probei scrise la concursul/examenul din 31.07.2018
 • Anunt – privind rezultatele finale ale concursul/examenul din 31.07 – 02.08
 • Anunt nr. 5361/29.10.2018
 • Anunt nr. 27/29.10.2018
 • Anunt Nr. 5439/02.11.2018
 • Anunt Nr. 5440/02.11.2018
 • Anunt – privind rezultatele la proba scrisa a concursurilor din 20.11.2018
 • Anunt – privind candidatii declarati admisi in urma sustinerii probei interviu la concursul/examenul din 20-22.11.2018
 • Anunt – privind rezultatele finale ale concursului/examenului de CASIER
 • Anunt – privind rezultatele finale ale concursului/examenului de SOFER MICROBUZ si GUARD
 • Anunt – privind rezultatele finale ale concursului/examenului din 03-05 decembrie 2018 pentru promovarea in clasa a functionarilor publici din cadrul Primariei
 • ANUNT si BIBLIOGRAFIE – examen promovare in clasa
 • ANUNT si BIBLIOGRAFIE – examen promovare in grad profesional a functiilor publice
 • Dispozitia nr. 59/13.10.2021
 • ANUNT – concurs de recrutare 19.11.2021
 • ANUNT – privind rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector