Legea 544/2001


RAPORT DE EVALUARE – a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020

Modalitati de contestare conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

  • Impotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice privind accesul la informatii de interes public, se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • Persoana vatamata in drepturile sale  poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut de  lege referitor la  furnizarea  informatiilor de interes public.