Secretar


NUME SI PRENUME:

VELICICA CAMELIA

ADRESA:

 

TELEFON:

 • Mobil: 0760 260 487
 • Fix: 0241 874 577
 • Fax: 0241 874 500

E-MAIL: secretar@primariatirgusor.ro

 

NATIONALITATE:

 • Romana

 

DATA NASTERII:

 • 03.01.1969

SEX:

 • Feminin

EXPERIENTA PROFESIONALA:

 • 10.11.1997 – 21.07.2008 – Functia de Referent stare civiala – atrib. asistenta sociala; Activitati si responsabilitati principale: Inregistrarea in intocmirea actelor si faptelor de stare civila autoritate tuteloara si asistenta sociala avand o contributie importanta la solutionarea problemelor curente ale colectivitatii locale;
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate: Administratie publica locala, funtionar public de executie
  Nume si adresa angajatorului: Primaria Comunei Tirgusor, loc. Tirgusor, str. Constantei nr. 72 Jud. Constanta, 907275
 • 22.07.2008 – prezent – Funtia de Secretar comuna
  Activitati si responsabilitati principale: Aplicarea si exercitarea legilor studii control consiliere coordonare conducere elaborarea de reglementari luarea deciziilor precum si sustinerea intitutiei si a obiectivelor ei. Coordinarea compartimentelor si activitatilor cu caracter juridic si de stare civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. Asigurarea indeplinirii procedurilor de convocare a Consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat.
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate: Administratia publica locala, functionar public de conducere
  Numele si adresa angajatorului: Primaria Comunei Tirgusor, loc. Tirgusor, str. Constantei nr. 72 Jud. Constanta, 907275

EDUCATIE SI FORMARE:

 • 03.02. – 21.02.2014 Sesiunile de formare in sistem de autoinstruire derulate in cadrul proiectului: Imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performanetelor administrative – baze de date metodologii instrumente de modernizare si standardizare a tehnicilor de raportare statistica si de caracterizare a performantelor administratiei publice.
 • 10 – 14.09.2012 Curs de pregatire “Managementul situatiilor de urgenta” Centrul Zonal Bacau / Diploma
 • 19.10.2011 – Modulul 1 – Concepte de baza ale Tehnologiei informatiei / Modulul 2 – Utilizarea computerului si organizarea fisierelor / Modulul 3 – Editarea de text / Modulul 4 – Calcul tabelar / Modulul 5 – Baza de date / Modulul 6 – Utilizare internet si posta electronica / GMB Constanta / Certificat ECDL Complet
 • 25 – 28.08.2011 – Perfectionarea profesionala “Abordari teoretice si practice privind raspunderea juridica a secretarilor din cadrul unitatilor administrative teritoriale” Centrul de instruire Asirud & Partener Formare / Certificat
 • 2004 – 2008 – Stiinte administrative / Facultatea de Drept si Administratie Publica / Universitatea Spiru Haret Constanta / Diploma de Licenta
 • 26.07 – 01.08.2004 – Program de perfectionare “Managementul social” Institutul national de administrare / Centrul Regional de formare continua Constanta – Certificat
 • 04 – 15.05.1998 – Curs “functionari cu atributii de stare civila” Centrul de perfectionare a functionarilor publici din administratia publica si centrala Bucuresti – Certificat
 • 1983 – 1987 – Liceul Pedagigic Constanta – Diploma de Bacalaureat

LIMBI STRAINE:

 • Limba Franceza – B2
 • Limba Engleza – B2, C1 (vorbire, scriere)

COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE:

 • 03.01 – 07.03.2002 – Absolvit Cursul de initiere “Lucrator Social” Agentia Nationala pentru ocuparea si formare profesionala Constanta – Certificat de absolvire

COMPETENTE SI APTITUDINI ORGANIZATORICE:

 • organizeaza si conduce Compratimentele din subordine: Administratie publica Agricol Cadastru si Asistenta Sociala

COMPETENTE SI APTITUDINI DE UTILIZARE A CALCULATORULUI:

 • 22.03.- 23.04.1999 – Program Utilizarea microcalculatoarea compatibile IBM-PC – Centrul de pregatire in informatica – Total S.A. Constanta – Certificat Permis european de conducere a computerului complet

PERMIS DE CONDUCERE:

 • Categoria: B