Proiecte de Hotarari

Proiecte de Hotarari

Anul 2016
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si a indicatorilor aferenti […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa – HCL privind aprobarea documentatiei […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Tirgusor
 • Proiecte de Hotarari – Anexa – HCL privind aprobarea organizarii retelei scolare […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind modalitatea de identificare a beneficiarilor si de solutionare a situatilor identificate […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa – HCL privind modalitatea de identificare […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind desemnarea doamnei Andronache Liliana cu atributii pe linia relatiei cu presa si informarii directe a persoanelor
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind modificarea si completarea anexei HCL nr. 10/22.12.2015
 • Proiecte de Hotarari – Anexa – HCL privind modificarea anexei […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind suplimentarea sumei de 20.000 de lei cu suma de 5.000 de lei lunar, din bugetul local al comunei Tirgusor
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat […]
 • Proiecte de Hotarari – Anunt privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare […] + Expunere de motive si raport
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare […] + Expunere de motive si raport
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in jud. Constanta […] + Expunere de motive si raport
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei tirgusor
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 1 la HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 2 la HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 3 la HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 4 la HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 5 la HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anunt privind administratia publica locala, republica, cu modificarile si completarile ulterioare […]
 • Proiecte de Hotarari – PROIECT DE PROIECT DE HOTARARE initiat de domnul Dragu Dumitru primarul comunei Tirgusor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
 • Proiecte de Hotarari – PROIECT DE HOTATARE initiat de domnul Dragu Dumitru primarul comunei Tirgusor privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa nr. 1 la HCL privind descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat prin licitatie publica
 • Proiecte de Hotarari – Anexa nr. 2 la HCL – Studiu de oportunitate privind inchirierea suprafetelor de pajisti aflate […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa nr. 3 la HCL – Regulamentul procedurii de licitatie privind inchirierea pajistilor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa nr. 4 la HCL – Caiet de sarcini privind inchirierea pajistilor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa nr. 5 la HCL – Documentatie de atribuire privind inchirierea pajistilor […]
 • Proiecte de Hotarari – Scrisoare de inaintare
 • Proiecte de Hotarari – Informatii generale
 • Proiecte de Hotarari – Deckaratie privind calitatea de participanti la procedura
 • Proiecte de Hotarari – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderiilor mici si mijlocii
 • Proiecte de Hotarari – Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta
 • Proiecte de Hotarari – Declaratie privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei mediului
 • Proiecte de Hotarari – Proiecte de hotarari initiat de domnul Dragu Dumitru primarul comunei Tirgusor – privind compensarea unor sume datorate de SC EKODEP SRL, catre Comuna Tirgusor,cu suma datorata pentru intretinerea drumurilor comunale efectuate de aceasta
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului de Alimentare cu Apa al comunei Tirgusor prin infiintarea societatii comerciale SERVICII MENTENANTA TIRGUSOR SRL
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Proiect de hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 2 la Proiectul de Hotatare
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 3 la Proiectul de Proiect de hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 4 la Proiectul de Proiect de hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind transmiterea din domeniul privat al comunei Tirgusor jud. Constanta in proprietatea Patriarhiei Romane Arhiepiscopia Tomisului-Parohia Mireasa a unui teren lot 1 si lot 2 […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Proiect de hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia locuinta
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Proiect de hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu PFA GAVRILA DIMA BOGDAN TEONIU […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Proiect de hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind aprobarea modelului Procesului Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor folosit la nivelul comunei Tirgusor jud. Constanta
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Proiect de hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Tirgusor jud. Constanta
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Proiect de hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta in vederea efectuaruu lucrarilor de curatenie la scolile si gradinitele din comuna Tirgusor
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta pe anul 2016 in vederea acordarii normei de hrana pentru perioada 01.007.2016-31.12.2016 […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta in vederea prestarii unor servicii de asistenta […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta in vederea efectuarii unor reparatii […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta in vederea aschizitionarii de gazon artificial […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 60.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta in vederea achizitionarii de combustibil solid pentru incalzirea pe timpul sezonului rece a scolilor gradinitelor blibliotecii comunale caminului cultural
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Consiliului local al comunei Tirgusor jud. Constanta pe anul 2016
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Petre Viorel primarul Comunei Tirgusor in calitate de reprezentant in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Dobrogea
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului Ticoschi Daniel-Marius pentru a participa la sedintele adunarii generale […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 50.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea participarii comunei Tirgusor prin Consiliul Local al comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea prestarilor de servicii de ecarisaj in comuna Tirgusor, judetul Constanta
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 50.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea costurilor pentru copii si adultii din comuna Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, un vederea achizitionarii rafturilor pentru arhiva primariei comunei Tirgusor
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind suplimentarea sumei de 15.000 lei cu suma de 15.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea realizarii lucrarilor de deratizare la scolile si gradinitele din comuna Tirgusor, judetul Constanta
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al Consiliului Local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2016
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 69/2016 privind “privind aprobarea reorganizarii Serviciului de Alimentare cu apa” […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 69/2016 privind “privind aprobarea reorganizarii Serviciului de Alimentare cu apa” […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea anexei la HCL nr. 31/2011 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor […]
 • Proiecte de Hotarari – Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 93/2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si Indicatorilor Tehnico-economici […]
 • Proiecte de Hotarari – pentru modificarea si completarea HCL nr. 1/24.06.2016 privind constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
 • Proiecte de Hotarari – privind validarea mandatului de consilier local al domnului Munteanu Dumitru-Marian urmatorul supleant inscris pe lista de candidati a Partidului Miscarea Populara, existand confirmarea partidului
 • Proiecte de Hotarari – privind aprobarea incheierii unui parteneriat public intre UAT Tirgusor judetul Constanta si Parohia Tirgusor-Biserica Ortodoxa “Sfintii Imparati Constantin si Mama Sa Elena din comuna Tirgusor, judetul Constanta”
 • Proiecte de Hotarari – privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2016[…]
 • Proiecte de Hotarari – privind alocarea sumei de 15.000 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2016 […]
 • Acord de parteneriat public
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de situatie
 • Plan parter
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti realizarii investitiei, “SEDIU ADMINISTRATIV, REMIZA P.S.I, ATELIER MECANIC, ADAPOST LEMNE SI CARBUNI, LOC. TIRGUSOR, COM. TIRGUSOR, JUDETUL CONSTANTA”
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti realizarii investitiei, “CAPELA BISERICA ORTODOX IN LOCALITATEA TIRGUSOR, COMUNA TIRGUSOR, JUDETUL CONSTANTA”
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC KMY & COS TRADING SRL, in vederea “Achizitionarii ornamentelor de iluminat festiv in comuna Tirgusor, localitatea Tirgusor, judetul Constanta”
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea Contractului de Executie Lucrari cu SC. MARENT ‘ 99 S.R.L, in vederea “Executarii lucrarilor de constructie pentru zone de servicii-Realizare sediu administrative, remiza P.S.I, atelier mecanic, adapost lemne si carbuni, comuna Tirgusor, localitatea Tirgusor, judetul Constanta”
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al Consiliului Local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2016
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 4.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea organizarii unui spectacol pentru copii, cu ocazia sarbatorilor de iarna
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2016, in vederea efectuarii lucrarilor de intretinere si toaletare a vegetatiei din apropierea instalatiilor de joasa tensiune, in comuna Tirgusor, judetul Constanta
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna, elevilor si prescolarilor din comuna Tirgusor, judetul Constanta
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea Contractului de Finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru obiectivul “Asfaltare strazi in localitatea Tirgusor si Mireasa, comuna Tirgusor, judetul Constanta”
 • Proiect de hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor local datorate bugetului Consiliului local al comunei Tirgusor de catre persoanele fizice si juridice pentru anul 2017
 • Anexe – la Proiect de hotararea 5554/11.11.2016
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local intocmit la nivelul comunei Tirgusor jud. Constanta pentru anul 2017
 • Anexa – la Proiect de hotararea 6327/08.12.2016
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al consiliului local al comunei Tirgusor jud. Constanta pe anul 2016
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea normei de hrana a personalului Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
 • Anexa – la Proiect de hotararea 6337/08.12.2016
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017 al Primariei comunei Tirgusor jud. Constanta
 • Anexa – la Proiect de hotararea 6392/13.12.2016
 • Proiect de hotarare – privind atribuirea de denumire unor strazi din localitatea Tirgusor comuna Tirgusor jud. Constanta
 • Anexa – la Proiect de hotararea 4514/29.08.2016
 • Proiect de hotarare – privind atribuirea de denumire unor strazi din comuna Tirgusor sat Mireasa jud. Constana
 • Anexa – la Proiect de hotararea 4101/19.08.2016
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti realizarii investitiei “Realizare teren de sport multifunctional in com. Torgusor sat Mireasa jud. Constanta”
 • Anexa – la Proiect de hotararea 638/13.12.2016
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC ANARECOM REGIOSERV SRL in vederea proiectarii la faza D.A.L.I.
 • Anexa – la Proiect de hotararea 6384/13.12.2016
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatie de farmacie
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de farmacie
Anul 2017
Anul 2018
 • Proiect de hotarare – privind insusirea raportului de evaluare a unor suprafete de teren intravilan […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului A3 […]
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea aderarii comunei Mihai Viteazu […]
 • Proiect de hotarare – privind propunerea de acordare a calificativului pentru perioada cuprinsa […]
 • Proiect de hotarare – privind modificarea organigramei si a statului de functii utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului […]
 • Proiect de hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 137/23.11.2017
 • Proiect de hotarare – privind actualizarea indemnizatiilor lunare […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa […]
 • Proiect de hotarare – pentru modificarea si completarea anexei HCL nr.1/27.01.1995
 • Proiect de hotarare – privind introducerea in domeniul privat al comunei Tirgusor […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului A4 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/5 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/6 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/7 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/8 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/12 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/13 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/14 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/15 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului A3 […]
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea contului de incheierea executiei bugetare […]
 • Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului aferent anului 2017 […]
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii […]
 • Proiect de hotarare – privind alicarea sumei de 36.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 10.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 467.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 691.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 159.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 90.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 90.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 30.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 1.750.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 50.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocare sumei de 25.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 20.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 35.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 300.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 150.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocare sumei de 100.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocare sumei de 50.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocare sumei de 6.600 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 1.285.232 lei […]
 • Proiect de hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 145/2017 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 19 […]
 • Proiect de hotarare – privind insusirea raportului de evaluare a unor suprafete de teren intravilan […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea vanzarii Lotului A1 […]
 • Proiect de hotarare – privind necesitatea si opurnitatea initierii de catre Consiliul Judetean Constanta […]
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Tirgusor […]
 • Proiect de hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 49/15.02.2018 […]
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al Consilului Local al comunei Tirgusor […]
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea procedurii de atribuire directa a suprafetelor de pajisti disponibile […]
 • Proiect de hotarare – de revocare a HCL nr. 8/30.01.2018 […]
 • Proiect de hotarare – privind insusirea raportului de evaluare a unor suprafete de teren intravilan […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii Lotului 8/9 […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa,
  in vederea concesionarii Lotului 8/10
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/11
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/16
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/17
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC ANARECAD SRL […]
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC BETA CONSULT IMPEX SRL […]
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea COntractului de Prestari Servicii cu SC DAF CONSULTING STAR SRL […]
 • Proiect de hotarare – sedinta CL 17.04.2018
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice […]
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 25.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 6.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 3.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 90.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind suplimentarea sumei de 90.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – pentru implementarea proiectului privind “Construire platforma”[…]
 • Proiect de hotarare – privind insusirea raportului de evaluare a unei suprafete de teren intravilan […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului D12/1 […]
 • Proiect de hotarare – sedinta CL 28.06.2018
 • Proiect de hotarare – pentru modificarea art.2, alin(1) din HCL 88/28.06.2018 privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea functiei de conducere contractuale vacante de sef serviciu […]
 • Proiect de hotarare – privind modificarea organigrameisi a statului de functii, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului […]
 • Anexa – Stat de functii
 • Proiect de hotarare – pentru modificarea anexei din HCL 71/2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului […]
 • Anexa – Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2018
 • Proiect de hotarare – pentru modificarea si completarea anexei nr.9 a HCL 137/28.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [….]
 • Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului din anul 2017, in anul 2018 in vederea platii salariilor angajatilor […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 25.000 lei, din bugetul local al com. Tirgusor, jud. Constanta, pe anul 2018 […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 39.270 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, jud. Constanta, pe anul 2018, in vederea intocmirii nomenclatorului stradal
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 45.000, din bugetul local al com. Tirgusor, jud. Constanta, in vedea achizitionarii de combustibil […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al com. Tirgusor, pe anul 2018, in vederea modernizarii si dotarii dispensarului […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al com. Tirgusor, pe anul 2018 in vederea continuarii lucrarilor privind “Realizare baza sportiva cu teren de fotbal […]”
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local al com. Tirgusor, pe anul 2018, in vederea achizitionarii unui autoturism pentru primaria comunei
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local al com. Tirgusor, pe anul 2018, in vederea realizarii instalatiei de alarmare incendiu […]
 • Proiect de hotarare – privind suplimentarea sumei de 150.000 lei, cu suma de 300.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, pe anul 2018, in vederea modernizarii si reabilitarii retelei de iluminat […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 220.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, pe anul 2018, in vederea realizarii proiectului “Modernizare sistem de captare si tehnologizare […]”
 • Proiect de hotarare – sedinta CL 29.08.2018
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat al Consiliului Local […]
 • Proiect de hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 89/28.06.2018 […]
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de Alimentare cu Apa […]
 • Proiect de hotarare – cu privire la stabilirea zonei de 500 m […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 5.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind alocarea sumei de 80.000 lei […]
 • Proiect de hotarare – privind insusirea raportului de evaluare a unei suprafete de teren intravilan […]
 • Proiect de hotarare – privind stabilirea coeficientiilor si salariilor de baza […]
 • Proiect de hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa […]
 • Proiect de hotarare – sedinta de indata 11.10.2018
 • Proiect de hotarare – sedinta CL 30.10.2018
 • Proiect de hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale […]
 • Proiect de hotarare – sedinta Consiliu local 26.11.2018
 • Proiect de hotarare – sedinta Consiliu local 12.12.2018
 • Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli […]
Anul 2019
Anul 2020
Anul 2021
Anul 2022
Anul 2023