Proiecte de Hotarari

Proiecte de Hotarari

Anul 2016
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si a indicatorilor aferenti […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa – HCL privind aprobarea documentatiei […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Tirgusor
 • Proiecte de Hotarari – Anexa – HCL privind aprobarea organizarii retelei scolare […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind modalitatea de identificare a beneficiarilor si de solutionare a situatilor identificate […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa – HCL privind modalitatea de identificare […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind desemnarea doamnei Andronache Liliana cu atributii pe linia relatiei cu presa si informarii directe a persoanelor
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind modificarea si completarea anexei HCL nr. 10/22.12.2015
 • Proiecte de Hotarari – Anexa – HCL privind modificarea anexei […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind suplimentarea sumei de 20.000 de lei cu suma de 5.000 de lei lunar, din bugetul local al comunei Tirgusor
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat […]
 • Proiecte de Hotarari – Anunt privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare […] + Expunere de motive si raport
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare […] + Expunere de motive si raport
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in jud. Constanta […] + Expunere de motive si raport
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei tirgusor
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 1 la HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 2 la HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 3 la HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 4 la HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 5 la HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anunt privind administratia publica locala, republica, cu modificarile si completarile ulterioare […]
 • Proiecte de Hotarari – PROIECT DE HOTARARE initiat de domnul Dragu Dumitru primarul comunei Tirgusor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
 • Proiecte de Hotarari – PROIECT DE HOTATARE initiat de domnul Dragu Dumitru primarul comunei Tirgusor privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa nr. 1 la HCL privind descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat prin licitatie publica
 • Proiecte de Hotarari – Anexa nr. 2 la HCL – Studiu de oportunitate privind inchirierea suprafetelor de pajisti aflate […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa nr. 3 la HCL – Regulamentul procedurii de licitatie privind inchirierea pajistilor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa nr. 4 la HCL – Caiet de sarcini privind inchirierea pajistilor […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa nr. 5 la HCL – Documentatie de atribuire privind inchirierea pajistilor […]
 • Proiecte de Hotarari – Scrisoare de inaintare
 • Proiecte de Hotarari – Informatii generale
 • Proiecte de Hotarari – Deckaratie privind calitatea de participanti la procedura
 • Proiecte de Hotarari – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderiilor mici si mijlocii
 • Proiecte de Hotarari – Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta
 • Proiecte de Hotarari – Declaratie privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei mediului
 • Proiecte de Hotarari – Proiecte de hotarari initiat de domnul Dragu Dumitru primarul comunei Tirgusor – privind compensarea unor sume datorate de SC EKODEP SRL, catre Comuna Tirgusor,cu suma datorata pentru intretinerea drumurilor comunale efectuate de aceasta
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului de Alimentare cu Apa al comunei Tirgusor prin infiintarea societatii comerciale SERVICII MENTENANTA TIRGUSOR SRL
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 2 la Proiectul de Hotatare
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 3 la Proiectul de Hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Anexa 4 la Proiectul de Hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind transmiterea din domeniul privat al comunei Tirgusor jud. Constanta in proprietatea Patriarhiei Romane Arhiepiscopia Tomisului-Parohia Mireasa a unui teren lot 1 si lot 2 […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia locuinta
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu PFA GAVRILA DIMA BOGDAN TEONIU […]
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind aprobarea modelului Procesului Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor folosit la nivelul comunei Tirgusor jud. Constanta
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Tirgusor jud. Constanta
 • Proiecte de Hotarari – Anexa la Proiectul de Hotarare
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta in vederea efectuaruu lucrarilor de curatenie la scolile si gradinitele din comuna Tirgusor
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta pe anul 2016 in vederea acordarii normei de hrana pentru perioada 01.007.2016-31.12.2016 […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta in vederea prestarii unor servicii de asistenta […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 20.000 din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta in vederea efectuarii unor reparatii […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta in vederea aschizitionarii de gazon artificial […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 60.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor jud. Constanta in vederea achizitionarii de combustibil solid pentru incalzirea pe timpul sezonului rece a scolilor gradinitelor blibliotecii comunale caminului cultural
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Consiliului local al comunei Tirgusor jud. Constanta pe anul 2016
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind desemnarea domnului Petre Viorel primarul Comunei Tirgusor in calitate de reprezentant in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Dobrogea
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind imputernicirea domnului Ticoschi Daniel-Marius pentru a participa la sedintele adunarii generale […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 50.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea participarii comunei Tirgusor prin Consiliul Local al comunei Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea prestarilor de servicii de ecarisaj in comuna Tirgusor, judetul Constanta
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 50.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea costurilor pentru copii si adultii din comuna Tirgusor […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 5.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, un vederea achizitionarii rafturilor pentru arhiva primariei comunei Tirgusor
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind suplimentarea sumei de 15.000 lei cu suma de 15.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea realizarii lucrarilor de deratizare la scolile si gradinitele din comuna Tirgusor, judetul Constanta
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al Consiliului Local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2016
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare pentru modificarea HCL nr. 69/2016 privind “privind aprobarea reorganizarii Serviciului de Alimentare cu apa” […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare pentru modificarea HCL nr. 69/2016 privind “privind aprobarea reorganizarii Serviciului de Alimentare cu apa” […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare pentru modificarea si completarea anexei la HCL nr. 31/2011 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor […]
 • Proiecte de Hotarari – Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 93/2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si Indicatorilor Tehnico-economici […]
 • Proiecte de Hotarari – pentru modificarea si completarea HCL nr. 1/24.06.2016 privind constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
 • Proiecte de Hotarari – privind validarea mandatului de consilier local al domnului Munteanu Dumitru-Marian urmatorul supleant inscris pe lista de candidati a Partidului Miscarea Populara, existand confirmarea partidului
 • Proiecte de Hotarari – privind aprobarea incheierii unui parteneriat public intre UAT Tirgusor judetul Constanta si Parohia Tirgusor-Biserica Ortodoxa “Sfintii Imparati Constantin si Mama Sa Elena din comuna Tirgusor, judetul Constanta”
 • Proiecte de Hotarari – privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2016[…]
 • Proiecte de Hotarari – privind alocarea sumei de 15.000 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2016 […]
 • Acord de parteneriat public
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de situatie
 • Plan parter
 • Hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti realizarii investitiei, “SEDIU ADMINISTRATIV, REMIZA P.S.I, ATELIER MECANIC, ADAPOST LEMNE SI CARBUNI, LOC. TIRGUSOR, COM. TIRGUSOR, JUDETUL CONSTANTA”
 • Hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti realizarii investitiei, “CAPELA BISERICA ORTODOX IN LOCALITATEA TIRGUSOR, COMUNA TIRGUSOR, JUDETUL CONSTANTA”
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC KMY & COS TRADING SRL, in vederea “Achizitionarii ornamentelor de iluminat festiv in comuna Tirgusor, localitatea Tirgusor, judetul Constanta”
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de Executie Lucrari cu SC. MARENT ‘ 99 S.R.L, in vederea “Executarii lucrarilor de constructie pentru zone de servicii-Realizare sediu administrative, remiza P.S.I, atelier mecanic, adapost lemne si carbuni, comuna Tirgusor, localitatea Tirgusor, judetul Constanta”
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al Consiliului Local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2016
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 4.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea organizarii unui spectacol pentru copii, cu ocazia sarbatorilor de iarna
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2016, in vederea efectuarii lucrarilor de intretinere si toaletare a vegetatiei din apropierea instalatiilor de joasa tensiune, in comuna Tirgusor, judetul Constanta
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna, elevilor si prescolarilor din comuna Tirgusor, judetul Constanta
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de Finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru obiectivul “Asfaltare strazi in localitatea Tirgusor si Mireasa, comuna Tirgusor, judetul Constanta”
 • Hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor local datorate bugetului Consiliului local al comunei Tirgusor de catre persoanele fizice si juridice pentru anul 2017
 • Anexe – la Hotararea 5554/11.11.2016
 • Hotarare – privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local intocmit la nivelul comunei Tirgusor jud. Constanta pentru anul 2017
 • Anexa – la Hotararea 6327/08.12.2016
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al consiliului local al comunei Tirgusor jud. Constanta pe anul 2016
 • Hotarare – privind aprobarea normei de hrana a personalului Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
 • Anexa – la Hotararea 6337/08.12.2016
 • Hotarare – privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017 al Primariei comunei Tirgusor jud. Constanta
 • Anexa – la Hotararea 6392/13.12.2016
 • Hotarare – privind atribuirea de denumire unor strazi din localitatea Tirgusor comuna Tirgusor jud. Constanta
 • Anexa – la Hotararea 4514/29.08.2016
 • Hotarare – privind atribuirea de denumire unor strazi din comuna Tirgusor sat Mireasa jud. Constana
 • Anexa – la Hotararea 4101/19.08.2016
 • Hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti realizarii investitiei “Realizare teren de sport multifunctional in com. Torgusor sat Mireasa jud. Constanta”
 • Anexa – la Hotararea 638/13.12.2016
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC ANARECOM REGIOSERV SRL in vederea proiectarii la faza D.A.L.I.
 • Anexa – la Hotararea 6384/13.12.2016
 • Hotarare – privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatie de farmacie
 • Hotarare – privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de farmacie
Anul 2017
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea Contractului de Executie Lucrari cu S.C. Maraly Universal SRL, in vederea executarii si finalizarii [ …]
 • Proiecte de Hotarari – HCL pentru modificarea si completarea HCL nr.9/26.01.2017 privind aprobarea listei terenurilor apartinand domeniului privat al comunei Tirgusor [ …]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind trecerea din domeniul privat,in domeniul public al comunei Tirgusor,a unui teren in suprafata de 9,07 ha,rezultat din masuratori in suprafata de 8,96 ha. [ …]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea rezilierii contractului de asociere in participatiune nr.2/14.01.2008 incheiat intre Consiliul local al comunei Tirgusor si S.C. EKODEP S.R.L[…]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind modificarea si completarea(2) a HCL nr.93/2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si Indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Asfaltare strazi in localitatea Tirgusor si Mireasa,comuna Targusor […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind insusirea raportului de evaluare a unor suprafete de teren intravilan,aflate in domeniul privat al comunei Tirgusor,jud.Constanta […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind insusirea raportului de evaluare a unor suprafete de teren intravilan,aflate in domeniul privat al comnei Tirgusor,jud.Constanta […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea Contractului de Asistenta juridica cu Cabinet de avocatura Sirbu Simona Luminita […]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea Contractului de Consultanta cu S.C. DAG PROJECT PLUS SRL in vederea acordarii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiei [ ….. ]
 • Proiecte de Hotarari – HCL privind aprobarea Contractului de prestari servicii cu valoare economico-tehnica pe baza de deviz general pentru proiectul “Modernizare si reabilitare imobil Camin Cultural in vederea desfasurarii activitatilor culturale,sociale cat si cele de relaxare si divertisment in comuna Tirgusor,jud. Constanta” […]
 • Hotarare nr. 34/2017 – privind aprobarea Actului aditional la Contractele de inchiriere incheiate in urma licitatiei organizate in anul 2016[…]
 • Hotarare nr. 47 2017 – privind aprobarea organigramei si a statului de functii utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tirgusor, Judetul Constanta
 • Anexa la HCL nr. 47 2017
 • Hotarare nr. 88 2017 – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu PFA GAVRILA DIMA BOGDAN TEONIU […]
 • Anexa la Hotararea nr. 88 2017
 • Hotarare nr. 96 2017 – privind insusirea rapoartelor de evaluare a unor suprafete de teren intravilan, aflate in domeniul privat al comunei Tirgusor, judetul Constanta
 • Hotarare nr. 115 2017 – privind aprobarea listei terenurilor apartinand domeniului privat al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Anexa la Hotararea nr. 115 2017
 • Hotarare nr. 166 2017 – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC SKILLED EXPERT SRL […]
 • Anexa Hotararea nr. 166 2017
 • Hotarare nr. 168 2017 – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC ADI-COM SOFT SRL […]
 • Anexa la Hotararea nr. 168 2017
 • Hotarare nr. 181 2017 – privind insusirea Deciziei Camerei de Conturi Constanta, nr. 51/15.12.2016 […]
 • Hotarare nr. 190 2017 – privind utilizarea excendentului aferent anului 2016 in anul 2017 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare[…]
 • Hotarare nr. 1115 2017 – privind aprobarea Contractului de prestari servicii […]
 • Anexa hotarare nr. 1115 2017
 • Hotarare nr. 1121 2017 – privind aplicarea prevederilor O.U.G 109/2011 de catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara […]
 • Hotarare nr. 1265 2017 – privind modificarea organigramei si a statutului de functii utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tirgusor, judetul Constanta
 • Anexa Hotarare nr. 1265
 • Hotarare nr. 1267 2017 – privind modificarea si completarea HCL nr. 29/2016 […]
 • Anexa Hotarare nr. 1267
 • Hotarare nr. 1280 2017 – privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tirgusor, judetul Constanta
 • Anexa Hotarare nr. 1280
 • Hotarare nr. 1294 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti realizarii investitiei […]
 • Anexa Hotarare nr. 1294
 • Hotarare nr. 1298 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti realizarii investitiei […]
 • Anexa Hotarare nr. 1298
 • Hotarare nr. 1302 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economici […]
 • Anexa Hotarare nr. 1302
 • Hotarare nr. 1312 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economici si a indicatorilor aferenti […]
 • Anexa Hotarare nr. 1312
 • Hotarare nr. 1318 – privind aprobarea Notei Concepute pentru obiectivul de investitie […]
 • Hotarare nr. 1324 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii al Consiliului Local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017
 • Hotarare nr. 1325 – privind alocarea sumei de 450.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Hotarare nr. 1326 – privnid alocarea sumei de 120.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1327 – privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1328 – privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1329 – privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1331 – privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1332 – privind alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1333 – privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1334 – privind alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1335 – privind alocarea sumei de 60.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1338 – privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1339 – privind alocarea sumei de 250.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1340 – privind alocarea sumei de 966.303 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1341 – privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1342 – privind alocarea sumei de 60.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1343 – privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1348 – privind alocarea sumei 300.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1349 – privind suplimentarea sumei de 8.500 lei, cu suma de 1.700 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 1350 – privind suplimentarea sumei de 4.500 lei, cu suma de 900 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare nr. 2158 – pentru modificarea si completarea HCL nr. 98/2016 privind aprobarea incheierii unui parteneriat public intre UAT Tirgusor, judetul Constanta si Parohia Tirgusor-Biserica Ortodoxa […]
 • Anexa la Proiectul de hotarare nr. 2158
 • Hotarare nr. 2185 – pentru modificarea si completarea HCL nr. 117/2016 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017 al Primariei comunei Tirgusor, judetul Constanta
 • Anexa la Proiectul de hotarare nr. 2185
 • Hotarare nr. 2187 – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC ANARECAD SRL […]
 • Anexa la Proiectul de hotarare nr. 2187
 • Hotarare nr. 2313 – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC ALIANA-TEAM CONSULTING SRL […]
 • Anexa la Proiectul de hotarare nr. 2313
 • Hotarare nr. 2317 – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC BETA CONSULT IMPEX SRL […]
 • Anexa la Proiectul de hotarare nr. 2317
 • Hotarare nr. 2355 – pentru aprobarea Contractului de Lucrari cu SC KMY & COS TRADING SRL […]
 • Hotarare nr. 2356 – privind aprobarea Contractului de prestari Servicii cu SC ANARECAD SRL […]
 • Anexa la Proiectul de hotarare nr. 2356
 • Hotarare nr. 2389 – privind participarea la Programul competitiv de finantare: […]
 • Hotarare nr. 2437 – privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Hotarare nr. 2438 – privind alocarea sumei de 3.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Hotarare nr. 2439 – privind alocarea sumei de 10.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Hotarare nr. 2440 – privind alocarea sumei de 25.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Hotarare nr. 2441 – privind stabilirea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat ai Scolii Gimnaziale nr. 1 Tirgusor, judetul Constanta pentru anul 2017
 • Hotarare nr. 2442 – privind alocarea sumei de 25.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta pe anul 2017 […]
 • Hotarare nr. 2443 – privind alocarea sumei de 35.700 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017 […]
 • Hotarare nr. 2444 – privind alocarea sumei de 29.192 lei, fara TVA, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017 […]
 • Hotarare nr. 2445 – privind alocarea sumei de 29.192 lei, fara TVA, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Hotarare nr. 2446 – privind alocarea sumei de 8.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017 […]
 • Hotarare nr. 2447 – privind alocarea sumei de 3.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017 […]
 • Hotarare nr. 2448 – privind alocarea sumei de 50.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017 […]
 • Hotarare nr. 2453 – privind alocarea sumei de 110.000 lei, fara TVA, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017 […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta pe anul 2017, in vederea acordarii unor burse de merit […]
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 8.000 lei cu suma de 5.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017 […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017 […]
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 29.192 lei, fara TVA, cu suma de 8.640 lei, fara TVA, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017 […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, si a listei de investitii, rectificate, ale Consiliului Local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017
 • Hotarare – privind trecerea din domeniul privat, in domeniul public al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Anexa nr. 1 la Hotararea nr….2017
 • Hotarare – privind aprobarea Actului aditional la Contractul Prestari Servicii cu SC ANARECAD SRL […]
 • Anexa nr. 1 la Hotararea nr….2017
 • Hotarare – privind: reorganizarea “Compartimentului Administrativ, Alimentare cu Apa, Gospodarie si Intretinere” […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 113/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate bugetului […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea anexei la HCL Nr. 21.2011 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
 • Hotarare – Pentru modificarea si completarea HCL nr.117:2016 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017 al…
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 113:21.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate …
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 80.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, in vederea achizitionarii de combustibil solid pentru…
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al comunei Tigrusor, judetul constanta
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta.
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 170.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta.
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 1000 de lei din bugetul local al comunei Tirgusor…
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor…
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor…
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, si a listei de investii, rectificate ale Consiliului Local…
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de Executie Lucrari cu S.C. LARALY UNIVERSAL S.R.L in vederea executarii si finalizarii lucrarilor…
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de Executie Lucrari cu S.C. MARALY UNIVERSAL S.R.L in vederea executarii si finalizarii
 • Hotarare – privind aprobarea contractului de Prestari Servicii cu PFA Gavrila Dima Bogdan Teoniu, in vederea aplicarii legislatiei…
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de prestari servicii cu S.C. D.A.G PROJECT PLUS S.R.L in vederea acordarii de asistenta tehnica..
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de prestari servicii cu S.C. D.A.G PROJECT PLUS S.R.L in vederea acordarii de asistenta tehnica…
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de prestari servicii cu S.C. OPEN MIND CONSULTING S.R.L in vederea acordarii de consultanta in domeniul achizitiilor publice
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de prestari servicii cu S.C. OPEN MIND CONSULTING S.R.L in vederea acordarii…
 • Hotarare – privind stabilirea coeficientilor si salarilor de baza pentru functionarii publici si persoalul contractial din…
 • Hotarare – privind stabilirea indemnizatiei lunare, pentru membrii Consiliului Local al comunei Tirgusor…
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 50.000 lei cu suma de 50.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017…
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 50.000 lei, cu suma de 20.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul constanta
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 210.000 lei, cu suma de 100.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor….
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 800.000 lei, cu suma de 200.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor…
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 46:30.03.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
 • Hotarare – privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Tirgusor, judetul Constanta
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de executie lucrari cu SC DAF CONSULTING STAR SRL pentru eficientizarea termica a imobilului Gradinita cu orar normal
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de servicii consultanta cu OPEN MINDS CONSULTING SRL in domeniul implementarii si managementului executiei
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de executie lucrari cu SC DAF CONSULTING SRL pentru eficientizarea termica a imobilului Scoala cu clasele I-VIII
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de furnizare echipamente si montaj cu SMART DIGITAL SOLUTION SRL, in vederea realizarii unei retele Wi-Fi
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 45:30.03.2017 privind aprobarea documentatiei tehnic-economice si a indicatorilor aferenti
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, si a listei de investitii, rectificate, ale Consiliului Local al comunei Tirgusor
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 5.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017, in vederea acordarii zilnice de apa plata gravidelor
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 12.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017, in vederea achizitionarii de stalpi metalici
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor judetul Constanta, pe anul 2017, in vederea efectuarii unor reparatii
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 13.000 lei cu suma de 7.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor
 • Hotarare – privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli […]
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de Vanzare-Cumparare cu SC MASTER SERVICE SRL […]
 • Hotarare – privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 2 […]
 • Hotarare – pentru aprobarea procedurii privind prestarea de catre contraventi de activitati in folosul comunitatii
 • Hotarare
 • Hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 35.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul COnstanta, pe anul 2017 […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al Consiliului Local al comunei Tirgusor, judetul COnstanta, pe anul 2017
 • Hotarare – privind insusirea variantei finale a propunerii de stema a comunei Tirgusor, judetul Constanta
 • Hotarare – privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local, intocmit la nivelul comunei Tirgusor, judetul Constanta, pentru anul 2018
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de Vanzare-Cumparare cu SC KMY & COS TRADING SRL […]
 • Hotarare – privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2018 […]
 • Hotarare – privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 […]
 • Hotarare – privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Tirgusor, judetul Constanta […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli […]
 • Hotarare – privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de munca incheiat la nivelul Primariei comunei Tirgusor, judetul Constanta
Anul 2018
 • Hotarare – privind insusirea raportului de evaluare a unor suprafete de teren intravilan […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului A3 […]
 • Hotarare – privind aprobarea aderarii comunei Mihai Viteazu […]
 • Hotarare – privind propunerea de acordare a calificativului pentru perioada cuprinsa […]
 • Hotarare – privind modificarea organigramei si a statului de functii utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 137/23.11.2017
 • Hotarare – privind actualizarea indemnizatiilor lunare […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea anexei HCL nr.1/27.01.1995
 • Hotarare – privind introducerea in domeniul privat al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului A4 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/5 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/6 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/7 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/8 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/12 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/13 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/14 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/15 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului A3 […]
 • Hotarare – privind aprobarea contului de incheierea executiei bugetare […]
 • Hotarare – privind utilizarea excedentului aferent anului 2017 […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii […]
 • Hotarare – privind alicarea sumei de 36.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 10.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 467.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 691.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 159.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 90.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 90.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 30.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 1.750.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 50.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocare sumei de 25.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 20.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 35.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 300.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 150.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocare sumei de 100.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocare sumei de 50.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocare sumei de 6.600 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 1.285.232 lei […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 145/2017 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 19 […]
 • Hotarare – privind insusirea raportului de evaluare a unor suprafete de teren intravilan […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea vanzarii Lotului A1 […]
 • Hotarare – privind necesitatea si opurnitatea initierii de catre Consiliul Judetean Constanta […]
 • Hotarare – privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Tirgusor […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 49/15.02.2018 […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al Consilului Local al comunei Tirgusor […]
 • Hotarare – privind aprobarea procedurii de atribuire directa a suprafetelor de pajisti disponibile […]
 • Hotarare – de revocare a HCL nr. 8/30.01.2018 […]
 • Hotarare – privind insusirea raportului de evaluare a unor suprafete de teren intravilan […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii Lotului 8/9 […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa,
  in vederea concesionarii Lotului 8/10
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/11
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/16
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului 8/17
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC ANARECAD SRL […]
 • Hotarare – privind aprobarea Contractului de Prestari Servicii cu SC BETA CONSULT IMPEX SRL […]
 • Hotarare – privind aprobarea COntractului de Prestari Servicii cu SC DAF CONSULTING STAR SRL […]
 • Hotarare – sedinta CL 17.04.2018
 • Hotarare – privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 25.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 6.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 3.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 90.000 lei […]
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 90.000 lei […]
 • Hotarare – pentru implementarea proiectului privind “Construire platforma”[…]
 • Hotarare – privind insusirea raportului de evaluare a unei suprafete de teren intravilan […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii Lotului D12/1 […]
 • Hotarare – sedinta CL 28.06.2018
 • Hotarare – pentru modificarea art.2, alin(1) din HCL 88/28.06.2018 privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea functiei de conducere contractuale vacante de sef serviciu […]
 • Hotarare – privind modificarea organigrameisi a statului de functii, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului […]
 • Anexa – Stat de functii
 • Hotarare – pentru modificarea anexei din HCL 71/2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului […]
 • Anexa – Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2018
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea anexei nr.9 a HCL 137/28.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [….]
 • Hotarare – privind utilizarea excedentului din anul 2017, in anul 2018 in vederea platii salariilor angajatilor […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 25.000 lei, din bugetul local al com. Tirgusor, jud. Constanta, pe anul 2018 […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 39.270 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, jud. Constanta, pe anul 2018, in vederea intocmirii nomenclatorului stradal
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 45.000, din bugetul local al com. Tirgusor, jud. Constanta, in vedea achizitionarii de combustibil […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al com. Tirgusor, pe anul 2018, in vederea modernizarii si dotarii dispensarului […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al com. Tirgusor, pe anul 2018 in vederea continuarii lucrarilor privind “Realizare baza sportiva cu teren de fotbal […]”
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local al com. Tirgusor, pe anul 2018, in vederea achizitionarii unui autoturism pentru primaria comunei
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local al com. Tirgusor, pe anul 2018, in vederea realizarii instalatiei de alarmare incendiu […]
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 150.000 lei, cu suma de 300.000 lei din bugetul local al comunei Tirgusor, pe anul 2018, in vederea modernizarii si reabilitarii retelei de iluminat […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 220.000 lei, din bugetul local al comunei Tirgusor, pe anul 2018, in vederea realizarii proiectului “Modernizare sistem de captare si tehnologizare […]”
 • Hotarare – sedinta CL 29.08.2018
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat al Consiliului Local […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 89/28.06.2018 […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de Alimentare cu Apa […]
 • Hotarare – cu privire la stabilirea zonei de 500 m […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 5.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 80.000 lei […]
 • Hotarare – privind insusirea raportului de evaluare a unei suprafete de teren intravilan […]
 • Hotarare – privind stabilirea coeficientiilor si salariilor de baza […]
 • Hotarare – privind scoaterea la licitatie publica deschisa […]
 • Hotarare – sedinta de indata 11.10.2018
 • Hotarare – sedinta CL 30.10.2018
 • Hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale […]
 • Hotarare – sedinta Consiliu local 26.11.2018
 • Hotarare – sedinta Consiliu local 12.12.2018
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli […]
Anul 2019
 • Hotarare – privind aprobarea organigramei si a statului de functii […]
 • Hotarare – privind actualizarea indemnizatiilor lunare […]
 • Hotarare – privind actualizarea salariilor de baza pentru personalul contractual […]
 • Hotarare – privind propunerea de acordare a calificativului […]
 • Hotarare – privind utilizarea excedentului aferent anului 2018
 • Hotarare – pentru insusirea modelului-cadru […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 89/28.06.2018 […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea anexei HCL nr. 89/28.06.2018 […]
 • Hotarare – privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea anexei HCL nr. 132/2018 […]
 • Hotarare – privind aprobarea procedurii de atribuire directa a supafetelor de pajisti disponibile […]
 • Hotarare – privind aprobarea contului de incheierea executiei bugetare […]
 • Hotarare – privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Tirgusor […]
 • Hotarare – privind modificarea si completarea anexei HCL nr. 141/26.11.2018 […]
 • Hotarare – privind acordarea unui mandat special
 • Hotarare – sedinta cl 18.04.2019
 • Hotarare – sedinta CL 31.05.2019
 • Hotarare – privind stabilirea cuantumului si numarului burselor elevilor […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 18.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 12.000 lei […]
 • Hotarare – privind asocierea comunei Tirgusor prin Consiliul Local […]
 • Hotarare – privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale […]
 • Hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 6.000 lei […]
 • Hotarare – sedinta CL 30.08.2019
 • Hotarare – proiect supl, sed CL 30.09.2019
 • Hotarare – sedinta CL 30.10.2019
 • Hotarare – sedinta CL 28.11.2019
 • Hotarare – privind modificarea si completarea HCL nr. 88/27.06.2019
 • Hotarare – privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , rectificat […]
 • Hotarare – privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2020 […]
 • Hotarare – privind modificarea si completarea HCL nr. 88/27.06.2017 […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , rectificat […]
Anul 2020
 • Hotarare – sedinta ianuarie 2020
 • Hotarare – privind infiintarea si organizarea Serviciului de iluminat public […]
 • Anexa – Studiu de oportunitate privind fundamentarea oportunitatii […]
 • Hotarare – sedinta CL 14.02.2020
 • Hotarare – sedinta 27.03.2020
 • Hotarare – privind stabilirea si indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale […]
 • Hotarare – privind aprobarea construirii si utilizarii fondului de rezerva bugetara […]
 • Hotarare – privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor […]
 • Hotarare – 19.05.2020
 • Hotarare – pentru aprobarea majorarii impozitului
 • Hotarare – privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei […]
 • Hotarare – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli […]
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 20.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 3.500 lei […]
 • Hotarare – privind aprobarea Raportului de Evaluare […]
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 250.000 lei […]
 • Hotarare – privind suplimentarea sumei de 50.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 50.000 lei […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 14.280 lei […]
 • Hotarare – privind aprobarea propunerii schimbarii destinatiei partiale […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 36/30.04.2020 […]
 • Hotarare – pentru modificarea si completarea HCL nr. 48/30.06.2020[…]
 • Hotarare – pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli […]
 • Hotarare – pentru alocarea sumei de 20.000 lei […]
 • Hotarare – privind alegerea presedintelui de sedinta […]
 • Hotarare – privind alegerea viceprimarului comunei Tirgusor […]
 • Hotarare – privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii […]
 • Hotarare – privind alocarea sumei de 5.300 lei […]
 • Hotarare – privind modificarea si completarea HCL nr. 81/30.05.2018
Anul 2021
 • Hotarare – privind aprobarea contului de incheierea executiei bugetare […]
 • Hotarare – privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale […]
 • Hotarare – privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale […]
 • Hotarare – nr. 14-nr. 27 – sedinta CL 20.04.2021