Raportul primarului comunei Tirgusor – privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public
Raportul primarului comunei Tirgusor – privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei Tirgusor, judetul Constanta, pe anul 2017