Legea 52/2003


  • Anunt nr. 4833/14.11.2014 – privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata,ale art.48 si art.48 din Regulamentul de organizare si functionare o Consiliului local al comunei Tirgusor
  • Raport privind implementarea Legii nr. 52/2003 – pe anul 2015
  • Anunt – 5203/13.10.2017
  • Anunt public – Nr. 5624/15.11.2017
  • Raport – privind transparenta decizionala in administratia publica pe anul 2017, conform art. 13 din Legea 52/2003
  • Raport – privind implementarea Legii nr. 52/2003, pe anul 2017
  • Raport – privind transparenta decizionala in administratia publica pe anul 2018 […]
  • Raport – privind implementarea legii nr. 53/2003 pe anul 2018
  • Anunt public – nr. 3301/07.07.2020
  • Raport – privind transparenta decizionala in administratia publica pe anul 2020