Locuri Speciale Pentru Afisaj Electoral


  • Dizpozitie nr. 60/03.05.2016 – privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral,pe raza administrativ – teritoriala a comunei Tirgusor, judetul constanta, in vederea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din 05.06.2016
  • Dispozitia nr. 91/28.09.2018 – privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj, pe raza administrativ-teritoriala a comunei Tirgusor […]