„Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Târgușor, județul Constanța”,  – finantat prin pndl II

„Asfaltare străzi în localitățile Tîrgușor și Mireasa, județul Constanța” – FINANTAT PRIN PNDL II

“ Pod pe strada Brândușei, peste pârâul dereaua din comuna Târgușor, jud. Constanța” –  FINANTAT PRIN BUGETUL LOCAL

“MODERNIZARE SI REABILITARE IMOBIL CAMIN CULTURAL IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATILOR CULTURALE, SOCIALE  CAT SI CELE DE RELAXARE SI DIVERTISMENT IN COM TIRGUSOR , JUD. CONSTANTA “ – FINANTAT PRIN BUGET LOCAL

“Modernizare si tehnologizare retea alimentare cu apa
 in com. Tirgusor, sat Mireasa, judetul Constanta “ –  FINANTAT PRIN PNDL

“SEDIU ADMINISTRATIV, REMIZA P.S.I, ATELIER MECANIC, ADAPOST LEMNE SI CARBUNI“ LOC. TIRGUSOR, COM. TIRGUSOR , JUDETUL CONSTANTA “ –  FINATAT PRIN BUGET LOCAL

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU INTRETINEREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL – COMUNA TIRGUSOR, JUDETUL CONSTANTA” – FINANTAT AFIR

„Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Târgușor,  judeţul Constanța”  –  FINATAT PRIN  MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR

“Reabilitare si modernizare retea iluminat public in satele Tirgusor si Mireasa,

 comuna Tirgusor, judetul Constanta “   FINANTAT BUGET LOCAL

CAPELA BISERICA ORTOXA IN LOC MIREASA, COM TARGUSOR, JUD. CONSTANTA- FINANTARE BUGET LOCAL